blido 1

Teamy wutworić I Daniela Fritsch I inpeos z. t.

Daniela Fritsch I socialna pedagogowka I trenerka I superwizorka I inpeos e. V.

Daniela Fritsch je wukubłana socialna pedagogowka, trenarka za coolness / přećiwo agresiwiće (AAT / CT) a superwizorka (DSGF). Wot lěta 2012 dźěła wona jako jednaćelka w předsydstwje inpeos z. t. (INstitut for Paticipation ans Equal OpportunitieS) a nawjeduje tam zdobom wobłukaj škit dźěći a młodostnych kaž tež ambulantne naprawy w běrowje přećiwo namocy w Kamjenicy. W dalekubłanjach, wosebje za tworjenje teama a wobchad z inkluziwnymi procesami sposrědkuje knjeni Fritsch wot lěta 2009 nazhonjenja a wědu wo dynamice konfliktow pedagogiskim fachowym mocam.

blido 2

Jako team skutkować I Walter Heilmann (Köln)

Walter Heilmann | šulski nawoda (něhd.) a poradźowar za šulotwar

Walter Heilmann je pedagoga a něhdyši nawoda šule “Rosenmaarschule” w Kölnje, kotraž je inkluziwna cyłodnjowska zakładna šula. Hižo 1980 započa tuta tak mjenowana Jenaplanska šula (tehdy rěkaše wona hišće “Peter-Petersen-Schule”), zbrašene a strowe dźěći zhromadnje wuwučować. W nadawku załožbow, kiž buchu po Carlu Friedrichu Montagu jako Montagowe załožby pomjenowane, přewodźuje Walter Heilmann jako poradźowar šulotwara “Pilotowy projekt Inkluziwne šule planować a twarić” na Statnej zhromadnej šuli we Weimaru. Wón poradźuje šule a nošerjow šulow w tu- a wukraju w prašenjach wuwića šule a šulotwara. Ćežišća při tym su procesy a struktury nastupajo wobdźělenje a sobupostajowanje kaž tež multiprofesionalne zhromadne dźěło.

blido 3

Inkuzija I Kristin Bernig I SMK

Kristin Bernig | zamołwita za inkluziju I Sakske statne ministerstwo za kultus

Kristin Bernig je wukubłana diplomowa wučerka za rušćinu a jendźelšćinu. Wona wuwučowaše w Sakskej a we Wulkej Britaniskej, prjedy hač přewza jeje dźěło 1997 na Comenius-instituće. Tam bě mjez druhim zamołwita za koncepciju dwurěčneje serbsko-němskeje šule, předchadnik koncepta 2plus. Po někotrych lětach jako medijowa rěčnica za regionalny šulski zarjad w Drježdźanach měnješe wona 2004 na kultusowe ministerstwo do wobłuka wyšeje šule. Wot 2018 koordinuje wona jako zamołwita za inkluziju w SMK koncepcionalne dalewuwiće a zarjadowanje inkluzije w sakskim šulskim systemje.

blido 4

Wuknjenska wokolina I Wolfgang Goldstein I Jan Rehor (Slepo)

Wolfgang Goldstein | šulski nawoda na wuměnku, gmejnski radźićel a wjesny předstejićer I Slepo

Wolfgang Goldstein je wukubłany wučer za matematiku a fyziku. Wot 1990 hač k jeho wuměnku w lěće 2020 bě wón na wyšej šuli dr. Marja Grólmusec w Slepom šulski nawoda a je wjace hač dźesać lět rozsudnje na wšěch fazach nowotwara šule wobdźěleny był. W februarje 2020 zaćahnychu šulerjo a wučerjo zakładneje a wyšeje šule w Slepom do noweho twarskeho kompleksa. Dale je Walter Goldstein aktiwny jako gmejnski radźićel a wjesny předstejićer gmejny Slepo a poradźuje w kubłanskich naležnosćach.

Jan Hrjehor | šulski nawoda I Wyša šula "Dr. Marja Grólmusec" I Slepo

Jan Hrjehor je wukubłany fachowy wučer za serbšćinu a sport. Wot lěta 2004 skutkowaše na wyšich šulach w Pančicach-Kukowje, Worklecach, Ralbicach a Budyšinje, kaž tež na Serbskim gymnaziju Budyšin a wuwučowaše na kubłanišćach šulerjow w předmjetomaj sport a serbšćina. Wot lěta 2020 sem nawjeduje Wyšu šulu dr. Marja Grólmusec w Slepom. Rodźeny Róžeńčan bě tež jedyn z tych wučerkow a wučerjow, kiž su w lěće 2001 w Chrósćicach 5. lětnik we wobłuku Chróšćanskeho zběžka wuwučowali.

Nimo swojeho skutkowanja w šulskej słužbje běše a je Jan Hrjehor přeco hišće jako organizator sportowych zarjadowanjow za šulerjow aktiwny a rozprawja wo sportowych podawkach w Serbskim rozhłosu a w Serbskich Nowinach. 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.